Tulokset

SnoreTracker GRAFIIKKA:

VIHREÄ signaali - ei merkitsevää kuorsausta

KELTAINEN signaali - kuorsausääntä todettiin

ORANSSI signaali – voimakasääninen kuorsaus todettiin

PUNAINEN signaali – katkokuorsausta todettiin

Tulokset, kuorsausminuutit:

Merkitsevän kuorsauksen, kovan kuorsauksen ja katkokuorsauksen määrä minuuteissa ja

prosentteina. Tulosten graafinen esitys.

Aikaisempien tulosten yhteenvetoesitys grafiikkana.

Tulokset, nukkumisasento:

Punainen väripalkki: nukkuminen selkäaennossa

Muut värit: nukkuminen muissa asennoissa

HÄLYTYS TASOT:

0 – ei mitään hälytyksiä yöllä

1 – hälytys selällään nukkuessa yli 2 minuutin ajan

2 - hälytys kun merkitsevää kuorsausta selkäasennossa yli 2 minuutin ajan

3 – hälytys kun merkitsevää katkokuorsausta selkäasennossa yli 2 minuutin ajan.

HÄLYTYKSET:

Valitse värinä, äänihälytys (voimistuva ääni) tai molemmat

ASENTOMITTAUS- vaihtoehdot:

- puhelin kiinnitettynä vaaka- tai pystyasentoon

- älykello bluetooth yhteydessä puhelimeen, vaaka- tai pystyasento

- tai ei asentomittausta

©2023 Smart Valley Wearable