Toiminta

SnoreTracker Android sovellus nauhoittaa, monitoroi ja analysoi unen aikaisen kuorsauksen ja katkokuorsauksen, jossa on toistuvia hengityksen katkoja (apneoita). Se monitoroi myös nukkumisasentoa ja antaa tarvittaessa älykkään hälytyksen, jos merkitsevää kuorsausta tai katkoja esiintyy nukuttaessa selällään.

SnoreTrackerin algoritmit perustuvat lääketieteelliseen unihäiriöiden tutkimukseen. Katkokuorsaukseen liittyvien apneoiden havaitseminen osoitettiin vertaamalla menetelmää lääketieteellisellä laitteella (unipolygrafia) suoritettuun tutkimukseen 200 potilaalla  (HYKS Meilahden sairaala), joilla oli eriasteinen uniapnea. Tutkimus on julkaistu USA Journal of Clinical Sleep Disorders tiedelehdessä vuonna 2016.

SnoreTracker monitoroi unta käyttäen älypuhelimen herkkää mikrofonia äänitason seurantaan ja asentosensoria nukkumisasentoa varten. Asento voidaan mitata älypuhelimen tai älykellon avulla, joka täytyy kiinnittää sopivasti joko rintakehälle, olkavarteen tai vaikka nilkkaan.

Aamulla SnoreTracker tulostaa kuorsauksen ja voimakasäänisen kuorsauksen määrän, katkokuorsauksen määrän ja osuuden ja kaikki löydökset erikseen selkä- ja kaikissa muissa asennoissa. Graafiseen esitykseen poikkeavuudet on merkitty punaisilla merkinnöillä. Jos löydät katkokuorsausta tai kuorsausta pääasiassa selkäasennossa voit ottaa käyttöön SnoreTracker  selkäasennon hälytyksen. Se monitoroi kuorsauksen, katkokuorsauksen ja asennon. Jos yöllä havaitaan merkitsevää  kuorsausta tai katkokuorsausta selkäasennossa SnoreTracker antaa hälytyksen värinällä ja äänellä nukkumisasennon muuttamiseksi. Se ei siis häiritse nukkumista, jos nukkuu selällään ilman merkitsevää kuorsausta. 

Nukkumisasennon monitoroimiseksi älypuhelin tai -kello on kiinnitettävä nukkujaan. Tämä onnistuu esim. käyttämällä urheiluun ja lenkkeilyyn tarkoitettuja kiinnitysvöitä. Puhelimen tai kellon voi laittaa pyjaman rintataskuun, kellon voi teipata paitaan tai kiinnittää nilkan ympärille.

Aamulla SnoreTracker tulostaa hälytysten lukumäärän, poikkeavien tapahtumien määrän ja kertoo, onko kuorsausta ja merkitsevää katkokuorsausta eri nukkumisasennoissa. On aina hyödyllistä ja suositeltavaa suorittaa useita mittauksia (3 - 5), jotta saa luotettavan kuvan kuorsauksen ja katkojen määrästä ja saa käsityksen asennon ja SnoreTrackerin antamien hälytysten tehokkuudesta. Tällainen toisto- ja seurantamahdollisuus puuttuu käytännössä kaikista lääketieteellisistä yhden yön mittauksista.

Tavallisin unenaikaisten hengityshäiriö esiintyy pääasiassa tai pelkästään selkäasennossa. SnoreTracker osoittaa katkojen määrän erikseen selkäasennossa ja muissa asennoissa ja SnoreTracker voi hälytyksillä estää katkot selkäasennossa, se voi olla hyödyllinen hyvin monessa tilanteessa. Se ei kuitenkaan häiritse unta, jos selkäasennossa ei esiinny kuorsausta tai katkoja. Se on mukavampi kuin tavallinen asentohoito, joka estää kokonaan nukkumisen selällään.

Jos katkoja tai kuorsausta esiintyy kaikissa asennoissa tai on uniapnean oireistoa, tulee ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon ja lääkäriin ja hakeutua tutkimuksiin ja tarpeellisiin hoitoihin. Hengityshäiriöihin kuten uniapneaan ei aina liity katkokuorsausta tai voimakasta kuorsausta ja kotimittauksissa ei ole mukana valvovaa henkilökuntaa. SnoreTracker ei siis ole lääketieteellinen laite unihäiriöiden diagnostiikkaan.

Uniapneaan liittyvistä oireista ja hoidosta tarkemmin:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Uniapnea

https:/www.sleeprecording.com

Jos epäilet uniapneaa, tee kyselytesti:

http://www.stopbang.ca/translation/pdf/finnish.pdf

SnoreTracker on älypuhelimeen suunniteltu menetelmä toteamaan erilaisia kuorsaukseen liittyviä

terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä asioita. SnoreTracker pyrkii edistään terveyttä ja hyvää unta, mutta se ei ole lääketieteellinen, diagnostinen tai hoidollinen laite tai ohjelmisto

Uniapnean diagnostiikka ja hoito vaatii lääketieteellistä osaamista, hoitoon käytetään lääketieteellisiä laitteita (mm CPAP ylipainehengityslaite) ja joskus jopa kirurgisia toimenpiteitä. Jos sinulla on uniapneaan liittyviä oireita tai sen seuraamuksia, kysy lääkäriltäsi lisätietoja. Voit näyttää SnoreTrackerin tulosteita unihäiriöitä hoitavalle lääkärillesi. SnoreTrackerin tulosteet ovat

yhteensopivia useiden lääketieteellisten unimittauslaitteiden kanssa.

©2023 Smart Valley Wearable